สล็อตออนไลน์

สล็อตออนไลน์

หินแกะสลักที่พบในจอร์แดนอาจเป็นตัวหมากรุกที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จัก

หินแกะสลักที่พบในจอร์แดนอาจเป็นตัวหมากรุกที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จัก

ชิ้นส่วนเกมอายุ 1,300 ปี คล้ายกับโกงหรือปราสาท SAN DIEGO — วัตถุหินทรายขนาดเท่าฝ่ามือที่พบในปี 1991 ที่ด่านการค้าอิสลามยุคแรกซึ่งอยู่ทางใต้ของจอร์แดนตอนนี้ ดูเหมือนจะเป็นชิ้นหมากรุกที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จัก หินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอายุประมาณ 1,300 ปีนี้ ที่มีส่วนยื่นเหมือนเขาสองอันที่ด้านบนนี้...

Continue reading...